archiwum 2021

Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach w pierwszym półroczu 2022 r. z podziałem na 6 zadań. Nr sprawy: ZP.26.4.2021.MR

Ogłoszenie o zamówieniu.

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ -Projekt umowy

Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 2 do SWZ-Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ- Oświadczenie

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ- Wykaz dostaw

Załącznik nre 4.1 do SWZ-Dostawa warzyw i owoców świeżych

Załącznik nr 4.3 do SWZ-Dostawa mięsa i produktów mięsnych

Załącznik nr 4.4 do SWZ-Dostawa artykułów nabiałowych

Załącznik nr 4.5 do SWZ-Dostawa różnych artykułów spożywczych

Załącznik nr 4.6 do SWZ-Dostawa pieczywa

Załącznik nr 4.7 do SWZ-Dostawa świeżych filetów rybnych

Kwota jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania

 

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11301210AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-12-0712:17:02
21301210AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-12-0113:44:21
31301210AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-12-0113:43:53
41301210AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-11-2608:50:15
51301210AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-11-2312:32:11
61301210AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-11-2312:22:03

Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach na rok 2022 r. z podziałem na 8 zadań Nr sprawy: ZP.26.3.2021.MR

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ- Projekt Umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik 4.1 Dostawa warzyw i owoców świeżych

Załącznik 4.2 Dostawa warzyw i owoców mrożonych

Załącznik 4.3 Dostawa mięsa i produktów mięsnych

Załącznik 4.4 Dostawa artykułów nabiałowych

Załącznik 4.5 Dostawa różnych artykułów spożywczych

Załącznik 4.6 Dostawa pieczywa

Załącznik 4.7 Dostawa świeżych filetów rybnych

Załącznik 4.8 Dostawa mrożonych filetów rybnych

Załącznik nr 2 do SWZ-Oferta

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6- Jak podpisać ofertę

Załącznik nr 7 Wykaz dostaw

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.10.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert oraz unieważnieniu postępowania

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11301209AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-11-0812:04:39
21301209AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-11-0812:01:05
31301209AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-10-2712:47:53
41301209AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-10-2612:15:44
51301209AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-10-1913:40:29
61301209AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-10-1913:39:36
71301209AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-10-1913:25:48
81301209AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-10-1913:23:49

Malowanie pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 3 zadania. Nr sprawy: ZP.26.2.2021.MR

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Zadanie nr 2 załącznik nr 4.2

Zadanie nr 3 -załącznik nr 4.3

Zadanie nr 4 -załącznik nr 4.4

Wzór Umowy załącznik nr 1

Oferta załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenie -załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.06.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert oraz odrzuceniu.

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11301208AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-2811:41:00
21301208AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-2313:31:10
31301208AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-2313:30:26
41301208AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-0815:33:37
51301208AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-0815:31:45
61301208AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-0815:30:04

Malowanie pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 4 zadania. Nr sprawy: ZP.26.1.2021.MR

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ

Projekt umowy załącznik nr 1

Załącznik nr 2 Formularz Oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4.1

Załącznik nr 4.2

Załącznik nr 4.3

Załącznik nr 4.4

Załącznik nr 5 Oświadczenie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH, ODRZUCENIU OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11301207AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-0709:43:47
21301207AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-0709:43:21
31301207AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-05-2115:20:50
41301207AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-05-2110:14:47
51301207AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-05-2110:13:35
61301207AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-05-0511:19:04
71301207AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-05-0414:44:18

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Aktualizacja Planu postępowań na rok 2021

Aktualizacja planu na rok 2021 r. nr 2Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11301206AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-11-0813:53:11
21301206AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-11-0813:40:58
31301206AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-0813:04:05
41301206AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-02-0914:54:35