Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski przyjmowane są zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 9/2012 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach z dnia 9.03.2012r. w sprawie: zamiany zarządzenia wewnętrznego nr 7/2012 r. z dnia 31.01.2012 r. dot. przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji wpływających do Żłobka Miejskiego w Katowicach.

 

Skargi, wnioski i petycje dotyczące funkcjonowania Żłobka Miejskiego przyjmowane są przez kierowników Oddziałów/specjalistów ds. organizacji opieki żłobkowej oraz Dyrektora Żłobka Miejskiego w każdy wtorek w godz. 9.00 - 11.00.

 

Dodatkowo Dyrektor Żłobka Miejskiego przyjmuje skargi, wnioski i petycje w każdy wtorek w godz. 14.00 - 15.30.

Kierownicy Oddziałów/specjaliści ds. organizacji opieki żłobkowej określają dodatkowy termin przyjmowania skarg, wniosków i petycji dogodny dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci. Termin jest podany do powszechnej wiadomości przez wywieszenie stosownej informacji w miejscu ogólnodostępnym (np. na tablicy ogłoszeń w Oddziale Żłobka Miejskiego) oraz przez przekazanie odpisu tej informacji do Administracji Żłobka Miejskiego.


Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11140Przyjmowanie skarg i wnioskówdodanieAdam DylusAdam Dylus2018-04-1915:50:52