archiwum 2020

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty, powtórnym badaniu i wyborze oferty z dnia 29.12.2020 r.

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty, powtórnym badaniu i wyborze oferty z dnia 29.12.2020 r.

Pełny tekst: tutaj

Skan dokumentu tutaj:

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11291205AktualneedycjaAdam DylusAdam Dylus2020-12-2916:30:47
21291205AktualnedodanieAdam DylusAdam Dylus2020-12-2916:28:34

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w zadaniu nr 2,5,8 oraz odrzucenie oferty w zadaniu nr1.

Poniżej publikujemy informację o wyborze ofert najkorzystniejszych w zadaniu nr 2 ,5 ,8 oraz odrzuceniu oferty w zadaniu nr1 (dotyczy postępowania przetargowego ZP.26.3.2020.MR.

Pełny tekst dokumentu: tutaj

Skan dokumentu:Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11291204AktualnedodanieAdam DylusAdam Dylus2020-12-2313:44:44

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o raz unieważnieniu postępowania

Poniżej publikujemy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postepowania w ramach prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania dla zadania 'Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 4 zadania (nr sprawy ZP.26.4.2020.MR)'Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11291203AktualneedycjaAdam DylusAdam Dylus2020-12-1708:34:42
21291203AktualnedodanieAdam DylusAdam Dylus2020-12-1708:34:05

Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

Poniżej publikujemy wniosek z dnia 14.12.2020 r. (ZP.26.3.8.2020.AD) o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Oświadczenia w w/w zakresie należy przesyłać na adres: zamowienia@zlobek.katowice.pl do dnia 17.12.2020 r.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11291202AktualnedodanieAdam DylusAdam Dylus2020-12-1411:36:10

Informacja z otwarcia ofert

 Poniżej publikujemy informację z otwarcia ofert w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicaach z podziałem na 4 zadania (Nr sprawy: ZP.26.4.2020.MR)

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11291201AktualnedodanieAdam DylusAdam Dylus2020-12-1111:01:16

Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 4 zadania. Nr sprawy: ZP.26.4.2020.MR

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Projekt Umowy

Załącznik nr 1 do Umowy

Zadanie nr 3

Zadanie nr 4

Zadanie nr 6

Zadanie nr 7

Oświadczenie

Oświadczenie

Załącznik nr 5-Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 -Oświadczenie

Załącznik nr 7-Oświadczenie

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11291200AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-12-0318:26:32
21291200AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-12-0318:18:33
31291200AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-12-0318:16:14
41291200AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-12-0318:15:21

Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 8 zadań. Nr sprawy: ZP.26.3.2020.MR

Ogłoszenie o zamówieniu-dostawy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Zadanie nr 1. Dostawa warzyw i owoców świeżych

Zadanie nr 2. Dostawa warzyw i owoców mrożonych

Zadanie nr 3. Dostawa mięsa i produktów mięsnych

Zadanie nr 4. Dostawa artykułów nabiałowych

Zadanie nr 5. Dostawa różnych artykułów spożywczych

Zadanie nr 6. Dostawa pieczywa

Zadanie nr 7. Dostawa świeżych filetów rybnych

Zadanie nr 8. Dostawa mrożonych filetów rybnych

Załącznik nr 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 3.  Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 . Wykaz dostaw

Załącznik nr 6. Oświadczenie zobowiązanie

Załącznik nr 7. Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 2. Projekt umowy

Załącznik nr 1 do umowy 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy do SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie nr 2 Wykonawcy do SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.11.2020 r.

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 3,4,6,7.

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11291196AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-12-0214:00:36
21291196AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-12-0213:59:34
31291196AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-12-0213:59:16
41291196AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-11-2613:42:11
51291196AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-11-2613:41:40
61291196AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-11-2613:37:38
71291196AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-11-2613:35:10
81291196AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-11-1611:05:46
91291196AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-10-2214:35:57
101291196AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-10-0813:20:50
111291196AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-10-0813:16:46
121291196AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-10-0813:07:16
131291196AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-10-0812:50:05

Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 4 zadania. Nr sprawy: ZP.26.2.2020.MR

Ogłoszenie o zamówieniu -dostawy

SIWZ

Formularz ofertowy

Zadanie nr 3

Zadanie nr 5

Zadanie nr 6

Zadanie nr 7

Załącznik nr 3-Oświadczenie

Załącznik nr 3-Oświadczenie

Załącznik nr 5-Wykaz dostaw

Załącznik nr 6-Oświadczenie

Załącznik nr 7-Oświadczenie

Projekt umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.03.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11291187AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-03-1911:27:10
21291187AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-03-1613:12:54
31291187AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-03-0511:59:55
41291187AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-03-0511:54:00
51291187AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-03-0511:45:11

Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 8 zadań.Nr sprawy: ZP.26.1.2020.MR;

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020r.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina