archiwum 2019 i 2018

Informacja z otwarcia ofert oraz o nierozstrzygnięciu postepowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o nierozstrzygniętym postępowaniu w Bazie konkurencyjności.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171166Zamówienia publicznedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-03-2911:10:49

Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 2 zadania. Nr sprawy ZP.26.2.2019.MR.

Zmiana treści ogłoszenia

 

Ogłoszenie-Baza konkurencyjnościHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171162Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-03-2113:41:36
21171162Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-03-2113:40:23
31171162Zamówienia publicznedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-03-2013:41:55

SIWZ wraz z załącznikami

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wybór ofert oraz unieważnienie postępowania.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171160Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-03-0712:50:06
21171160Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-03-0712:49:22
31171160Zamówienia publicznedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-03-0712:48:34

Przetarg nieograniczony na: Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 6 zadań. Nr sprawy: ZP.26.1.2019.MR

Ogłoszenie o zamówieniu-dostawy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171154Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RębaczMałgorzata Rębacz2019-02-0614:39:14
21171154Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RębaczMałgorzata Rębacz2019-02-0614:31:15
31171154Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RębaczMałgorzata Rębacz2019-02-0614:23:22
41171154Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RębaczMałgorzata Rębacz2019-02-0614:20:45
51171154Zamówienia publicznedodanieMałgorzata RębaczMałgorzata Rębacz2019-02-0614:17:29

SIWZ

SIWZHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171155Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RębaczMałgorzata Rębacz2019-02-0614:39:24
21171155Zamówienia publicznedodanieMałgorzata RębaczMałgorzata Rębacz2019-02-0614:37:15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171141Zamówienia publiczneedycjaJacek KuśmierzakJacek Kuśmierzak2018-07-1308:52:28
21171141Zamówienia publiczneedycjaJacek KuśmierzakJacek Kuśmierzak2018-07-1308:52:14
31171141Zamówienia publiczneedycjaJacek KuśmierzakJacek Kuśmierzak2018-07-1308:47:59
41171141Zamówienia publiczneedycjaJacek KuśmierzakJacek Kuśmierzak2018-07-1308:46:59
51171141Zamówienia publicznedodaniezamowieniazamowienia2018-07-1114:09:39

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171143Zamówienia publiczneedycjaJacek KuśmierzakJacek Kuśmierzak2018-07-1309:02:21
21171143Zamówienia publiczneedycjaJacek KuśmierzakJacek Kuśmierzak2018-07-1308:46:44
31171143Zamówienia publicznedodaniezamowieniazamowienia2018-07-1115:02:06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zadanie nr 1 i 2.

Do wszystkich Wykonawców-wybórHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171139Zamówienia publiczneedycjazamowieniazamowienia2018-06-1911:14:40
21171139Zamówienia publiczneedycjazamowieniazamowienia2018-06-1911:14:19
31171139Zamówienia publicznedodaniezamowieniazamowienia2018-06-1911:13:11