Tryb kierowania

Żłobkiem Miejskim kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Katowice, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące właściwego funkcjonowania Żłobka Miejskiego i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor Żłobka Miejskiego kieruje i zarządza Żłobkiem Miejskim oraz reprezentuje go na zewnątrz.

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Katowice w ramach czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Katowice.

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zatrudnia i zwalnia pracowników Żłobka i wykonuje w stosunku do nich wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.


Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11040Tryb kierowaniadodanieAdam DylusAdam Dylus2018-04-1915:24:04