Instrukcja

Informacje ogólne

 

BIP - co to jest?

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczšcej spraw publicznych.

 


 

STRONA GŁÓWNA BIP

 

Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach można dostać się:

 

W sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej www.bip.zlobek.katowice.pl.

Ze strony Żłobka Miejskiego w Katowicach poprzez wybór logo BIP znajdującego się na stronie głównej oraz w stopce każdej strony.

Główna strona biuletynu składa się z nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki, menu, wyszukiwarki oraz okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu przedmiotowe są stałymi elementami strony. Poprzez odpowiednie wywołania odnośników (ang. link) z menu przedmiotowego zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

- Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się okreslenie - ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)

- Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie - rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619)

- niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiazany do tego ustawą.

- "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej

- "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.


Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11200InstrukcjaedycjaAdam DylusAdam Dylus2018-04-2309:56:46
21200InstrukcjaedycjaAdam DylusAdam Dylus2018-04-2309:16:18
31200InstrukcjadodanieAdam DylusAdam Dylus2018-04-2309:15:45