Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

W dniach 15 i 16 maja oraz 6 i 16 czerwca Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził kontrolę przestrzegania przez pracodwacę przepisów prawa pracy w zakresie postanowień zawartych w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, w tym czasu pracy i wypłaty wynagrodzenia. Kontroli poddano także problematykę udzielania kar porządkowych oraz urlopy wypoczynkowe.

 

W tym miejscu zamieszczone są:

1. Protokół kontroli

2. Wystpienia pokontrolne Inspektora Pracy z dnia 30.07.2014 r.

3. Odpowiedź Dyrektora Żłobka Miejskiego na wystąpienia pokontrolne

4. Wyjaśnienia Państwowego Inspektora Pracy w Katowicach

5. Odpowiedż Dyrektora Żłobka Miejskiego na wyjaźnienia Inspektora PIP


Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11160Kontrola państwowej inspekcji pracydodanieAdam DylusAdam Dylus2018-04-2308:49:26