Status prawny

Żłobek Miejski jest jednostką organizacyjną miasta Katowice prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

 

Żłobek Miejski działa na podstawie:

 

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

3) uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Statutu (Przyjętego Uchwałą Rady Miasta Katowice Statut,)

4) innych przepisów dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym szczególnie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

 

Z dniem 21.11.2011 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Żłobek Miejski uzyskał wpis do rejestru Żłobków i klubów dziecięcych" prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice. 


Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11010Status prawnyedycjaIwona FilipowskaIwona Filipowska2019-04-1113:22:24
21010Status prawnyedycjaIwona FilipowskaIwona Filipowska2019-04-0511:17:54
31010Status prawnyedycjaIwona FilipowskaIwona Filipowska2019-04-0511:16:08
41010Status prawnyedycjaIwona FilipowskaIwona Filipowska2018-12-2009:09:03
51010Status prawnyedycjastatus struktura zasadystatus struktura zasady2018-05-3014:36:34
61010Status prawnyedycjastatus struktura zasadystatus struktura zasady2018-05-3014:28:09
71010Status prawnyedycjastatus struktura zasadystatus struktura zasady2018-05-3014:25:36
81010Status prawnyedycjaAdam DylusAdam Dylus2018-04-1914:10:00
91010Status prawnyedycjaAdam DylusAdam Dylus2018-04-1914:06:17
101010Status prawnydodanieAdam DylusAdam Dylus2018-04-1914:05:25